Arkitekttegninger

Svar på spørsmålene dine (hva, hvordan og når? – 2021)

Byggesøknad

Byggesøknad

KONTAKT

Arkitekttegninger – svar på alle spørsmål du måtte ha (hva, hvordan og når? – 2021)

Ønsker du å tegne drømmehuset ditt? Eller er det snakk om et enkelt tiltak? Ønsker å finne den beste arkitekten til den beste prisen da du også har et begrenset budsjett?

Da har du kommet til rett sted – vi hjelper alle å bevege seg fra idé til ferdige tegninger. Vi tilbyr også å styre hele byggesøknadsprosessen for deg. Alt du behøver gjøre er å fortelle oss om ideene dine og for eksempel sende oss en enkel skisse. Du finner svar på de vanligste spørsmålene angående arkitekttegninger nedenfor. Vi vil også over tid legge til flere spørsmål og svar om arkitekttegninger.

Dersom du skulle ha flere spørsmål, kontakt oss gjerne for svar og en gratis konsultasjonstime.

Vi hjelper deg hele veien fra opprinnelig idé til ferdige tegninger. Vi kan også styre hele byggesøknadsprosessen.

I denne artikkelen vil vi gi deg svar på spørsmål som:

 • Arkitekttegninger – hva brukes de til og hva er de?
 • Hva kan arkitekttegningene brukes til?
 • Kan arkitekttegninger også brukes som konstruksjonstegninger?
 • Arkitekttegninger – hva gjør jeg for å bestille?

Du vil også få svar på følgende:

 • Kan jeg også få tegnet inn nye tiltak på de gamle tegningene mine?
 • Arkitekttegninger – hva inkluderer dere i prisen?

Arkitekttegninger – hva brukes de til og hva er de?

Arkitekttegninger er kort fortalt tegninger som du har utarbeidet sammen med arkitekten. Formålet med dette er at du kan starte  byggeprosjektet ditt. Disse tegningene kalles ofte også for hustegninger, byggesakstegninger eller arkitekttegninger. Utarbeidelse av tegninger er det første trinnet du bør sette i verk for å nå målet ditt: Bygge drømmehuset ditt eller et for et annet tiltak.

Du kan så sende tegningene til kommunen din slik tiltaket ditt kan godkjennes. Nå kan tømreren din kan bruke tegningene til å bestille byggematerialer og starte byggingen basert på tegningenes mål. Men vær oppmerksom på at disse ikke er konstruksjonstegninger. Dette kan du lese mer om dette i avsnittet: Kan jeg bruke arkitekttegninger som konstruksjonstegninger?

For å oppnå målet ditt, er det grovt sett tre hovedtrinn du må igjennom:

 • Utarbeide tegninger som passer ditt behov og krav fra kommunen (arkitekttegninger)
 • Søke tillatelse for å bygge basert på tegningene (byggesøknaden)
 • Begynne byggingen av tiltaket ditt

Innenfor det som kalles arkitekttegninger finnes flere typer tegninger. Disse er viktige for at kommunen og tømreren din skal forstå hva du ønsker å bygge. Avhengig av typen tiltak du ønsker å bygge, vil du ikke nødvendigvis ha behov for alle typer tegninger.

Det er stort sett 6 ulike tegninger og disse er:

 • Plantegninger er det begrepet vi bruker om tekniske tegninger som viser de enkelte etasjene i huset. De viser mål på dører, vinduer og vegger. På disse finner du også både inndeling av rom og areal (m2) for hvert enkelt rom. Du markerer også på disse på plantegningen snittet som vist på snitt-tegningen er hentet fra. Dette blir vanligvis gjort ved å tegne en strek og piler. For illustrasjon se bildet: Eksempel på en planløsning.
Bilde på en plantegning som er en del av arkitekttegninger

 

Plantegning er med andre ord tekniske tegninger som vil vise hver enkelt etasje i boligen. Denne tegningen er dermed en del av det vi kaller arkitekttegninger.
 • Snittegninger er tegninger som viser høyden på hele boligen, samt i hver etasje. På disse markeres det også hvor høyt huset ligger i MOH (MOH betyr meter over havet). De viser også det gjennomsnittlige planerte terrengnivået.
Snittegninger viser høyden på hele huset og i hver etasje - Arkitekttegninger

 

Snittegninger viser høyden på hele huset og i hver etasje. Her markeres også hvor høyt huset ligger i MOH.
 • Fasadetegning er tegninger som vil vise tiltaket og hvordan det ser ut utenfra og også fra ulike vinkler. For eksempel kan dette være fra nord, sør, vest og øst. Her får du se det arkitektoniske utseendet og valget av materialer.
Bilde på fasadetegning - Arkitekttegninger

 

Fasadetegning med perspektiv fra syd, merk at denne tegningen er en del av arkitekttegninger
Bilde på en fasadetegning fra Syd

 

Fasadetegning med perspektiv fra nord. Her får du se det arkitektoniske utseendet og valget av materialer.
Bilde på fasadetegning

 

Fasadetegning fra øst, denne tegningen er også en del av arkitekttegninger
Bilde på en fasadetegning

 

Fasadetegning med perspektiv fra vest, tegningen er også en del av arkitekttegninger
 • Situasjonsplan betyr et kart som viser plasseringen av tiltaket ditt. Denne inneholder informasjon om målene fra tiltaket til blant annet nærmeste hus, tomt og så videre. Alt dette er inntegnet på et situasjonskart. Situasjonskartet bestiller du fra kommunen din.
 • Terrenglinjer er tegninger som viser det eksisterende terrenget slik det er nå, og hvordan terrenget vil se ut etter at tiltaket er utført.
 • Plan for uteområdet. Her viser du hvordan du har tenkt å bruke uteområdet.

Hva kan arkitekttegningene brukes til?

Formålet med tegningene er at du skal kunne hjelpe kommunen med å skjønne hva du ønsker å bygge på egen tomt. Tømreren eller snekkeren din har også behov for disse tegningene. Dett er for å kunne forstå typen materialer som skal brukes for å bygge tiltaket og hva kostnaden for disse blir.

Kan arkitekttegninger også brukes som konstruksjonstegninger?

Dessverre kan du ikke bruke arkitekttegningene som konstruksjonstegninger. Konstruksjonstegninger vil vise i detalj hvordan ulike bygningskomponenter er koblet sammen og også hvordan de disse skal settes sammen. Det du trenger av nødvendige beregninger, for eksempel snøring, vil også være inkludert i konstruksjonstegningene. Husk at disse tegningene ikke er nødvendige for alle byggeprosjekter. Du forhører deg med arkitekten om dette er nødvendig for akkurat ditt prosjekt.

Arkitekttegninger – hva gjør jeg for å bestille?

Før du kontakter oss det mer en nok at du bare har en idé eller en grov skisse. Vi står klare for å hjelpe deg med å realisere byggeprosjektet ditt. Vi hjelper også til med å sende de nødvendige søknadene til kommunen din.

Kontakt oss på telefon 21 49 20 38 eller send oss en e-post på post@hharkitekter.no.

Er det mulig for meg å tegne inn nye tiltak på gamle tegninger?

Det er mulig å få tegnet inn nye tiltak på dine gamle tegninger. Da trenger ikke Arkitekten tegne hele bygningen. Det vil dermed være billigere for deg. Men husk at det avhenger av hvilke tiltak som skal gjøres, og om de gamle tegningene er i god nok stand.

Arkitekttegninger – hva inkluderes i prisen?

Prisene som er oppgitt, inkluderer nødvendig forsikring og i tillegg følgende;

 • Utforming av skisser sammen med oppdragsgiveren
 • Utforming av byggesakstegninger med de siste godkjente tegningene som grunnlag (snitt-, plan- og fasadetegninger),
 • Erklæring av ansvarsrett for arkitektonisk utarbeidelse.
 • Inntil tre korrekturer av tegningene er inkludert, samt mindre justeringer og tilpasninger.

Les mer om arkitekttegninger og andre arkitekttjenester

Hansen og Holm Arkitekter AS er eiere av denne siden. Vi står klare for å hjelpe deg med arkitekttegninger, byggesakstegninger i tillegg til selve byggesøknaden.

BYGGESØKNAD | HVA BØR JEG VÆRE KLAR OVER? – (TRINN 1-10)

Vi har utarbeidet 10 veldig korte videoer som gir deg informasjon og forklarer hva du bør være klar over når du utarbeide en byggesøknad. Etter å ha sett på videone vil du ha opparbeidet deg basiskunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer her, og se også videoene om byggesøknader

Byggesøknad