Arkitekttegninger er tegninger som du sammen med arkitekten din har utarbeidet slik at du kan påbegynne byggeprosjektet ditt. Det å utarbeide tegninger er det første steget du bør sette i gang med for å oppnå det du ønsker: Bygge drømmehuset ditt (tiltak).

Du sender tegningene til kommunen din for å få godkjent tiltaket ditt, og den du bruker som tømrer eller snekker, kan bruke tegningene til å bestille byggematerialer og bygge etter mål i tegningen. Merk at dette ikke er tegninger som brukes for å bygge, les mer om dette i avsnittet; Kan jeg bruke tegningene fra arkitekt som grunnlag for å bygge?

For at du skal oppnå målet ditt, er det tre steg du følger:

  • Utarbeide tegninger som passer både dine ønsker og kommunens krav (arkitekttegningen)
  • Søke om tillatelse til å bygge i henhold til tegningene (byggesøknaden),
  • Starte byggingen av tiltaket ditt

I arkitekttegninger er det flere typer tegninger, disse er nødvendige for at kommunen og tømreren eller snekkeren din skal skjønne hva som skal bygges. Du trenger ikke nødvendigvis alle typer tegninger, men det kommer an på hva slags tiltak du har planlagt å bygge.

[ninja_form id=5]