Dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn fire meter, vil kommunen forlange at tiltaket prosjekteres med tanke på brannsmittefare.

Dersom et tilbygg er nærmere en nabogrense enn fire meter, vil kommunen forlange at tiltaket/byggingen prosjekteres i forhold til brannfare.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – brannprosjektering

Fra bolig til nabogrense mindre enn 4 meter

Hvis et tilbygg er nærmere en grense til nabo enn fire meter, eller alternativt nærmere en annen bolig på en naboeiendom enn 8 meter, vil kommunen forlange at tiltaket prosjekteres med tanke på brannfare.

Fra uthus til grense til nabo er mindre enn 1 meter

Det samme er tilfelle hvis uthus kommer nærmere enn 1 meter til grense til nabo, eller nærmere bygning på annen eiendom enn to meter. I slike tilfeller anbefaler vi at dere tar kontakt med en brannrådgiver.

Les mer om brannprosjektering

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.