Bilde av arkitekttegninger, byggesakstegninger og hustegninger som du trenger å sende til din kommune

Hvordan finner du kommuneplan og reguleringsplan for boligområdet ditt? Se klippet nedenfor

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – byggetegninger

Når du sender inn en byggesøknad til kommunen, må du legge ved tegninger som viser hvordan dette skal se ut. Hvis du søker om et tilbygg, så må du også vise tilbygget tegnet inntil det som er av eksisterende bygning.

Målsatt og i målestokk

Sørg for at alle tegningene er i målestokk. I tillegg må du også målsette det du ønsker å bygge. Sørg for at målene er påført slik måte at det er opplagt hvor stort og hvor høyt man det skal bygges.

Lett å forstå og beskrivende

Det er viktig at tegningene er tydelige. Naboer og kommunen kan dermed lett forstå hva du ønsker å bygge. Hvis tegningene ikke er tydelige eller ikke er tilstrekkelig målsatt, er det en risiko for at du får byggesøknaden i retur fra kommunen. Du må i så fall starte helt på nytt.

Hva mener vi når vi bruker ordet tegninger?

  • Fasadetegninger: Kommunen forlanger fasadetegninger. Dette er tegninger av hver enkelt fasade av bygningen. Disse tegningene må vise både eksisterende bolig og tilbygget tegnet inntil denne. Du  må markere tydelig hva som er tilbygg og hva som er eksisterende. Hvis du for eksempel bygger et frittstående uthus, bør du stiple inn det tilliggende uthuset på naboeiendommen.
  • Plantegninger: Dette er tegninger som er sett ovenfra og rett ned. Alle rom kan ses og du må påføre hva de forskjellige rommene skal brukes til.

 

  • Snitt-tegninger: En tegning som vi kan si «skjærer gjennom» bygningen. Tegningen er ofte brukt fra kommunens side for  kontroll av den innvendige takhøyden, for å fastsette om det er målbart areal eller ikke.

Alle disse byggetegningene, både fasade-, plan- og snitt-tegninger målsettes tydelig. Vi understreker også at skulle tegningene være utydelige, eller det fremgår ikke klart hva som omfattes av søknaden, er det en risiko for at kommunen returnerer hele søknaden. I disse tilfellene må du starte på nytt. Vær oppmerksom på at du da i tillegg til også må varsle naboer på nytt med nye byggetegninger.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.