Bilde av illustrasjon av hvordan en dispensasjonssøknad/fravik kan se ut.

Du kan søke om dispensasjon fra de fleste bestemmelser. Men husk at en dispensasjonssøknad må begrunnes godt.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – dispensasjonssøknad

Dispensasjonssøknad = søke om unntak fra bestemmelser 

Hva om tiltaket ditt ikke er i tråd med lover, planer og andre bestemmelser? Hva gjør man da? Det første du må vurdere er om tiltaket kan endres sånn at det er i overensstemmelse med alle bestemmelser. Men hvis dette ikke er ønskelig eller mulig, så er finnes det mulighet til å søke om unntak fra disse bestemmelsene. Dette kaller vi for en dispensasjonssøknad.

Du kan søke om dispensasjon fra de fleste bestemmelser

Det kan søkes om dispensasjon fra de aller fleste bestemmelser. Men husk at en dispensasjonssøknad må begrunnes godt. Kommunens saksbehandlere har også bare mulighet til å vurdere dispensasjonssøknaden din. Det vil si de kan ikke vurdere andre faktorer som ikke er nevnt i dispensasjonssøknaden. Derfor anbefales du å bruke god tid på å lage en dispensasjonssøknad som beskriver alle fordeler med prosjektet.

Det er ingen automatikk i å få dispensasjon

Merk deg at det er ingen automatikk i å få innvilget dispensasjon fra en bestemmelse. Dette får du bare hvis du gjennom dispensasjonssøknaden klarer å overbevise saksbehandler at det du foreslår er en god løsning for alle parter.

 

I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på at det tilkommer et ekstra saksbehandlingsgebyr per dispensasjon i de fleste kommuner.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.