Et par har fått sin byggesøknad godkjent i fredrikstad kommune, og har begynt å bygge sitt drømmehus.

Her ser du et par som har fått byggesøknaden godkjent hos Fredrikstad kommune. Nå har de begynt å sett opp drømmehuset. Vi jobber med byggesøknader i alle 356 kommuner over hele Norge.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – introduksjon

I dette avsnittet, vil vi i korthet presentere ulike problemstillinger du vil oppleve i en byggesak ,eksempelvis med et tilbygg eller uthus. Mesteparten av dette er som nevnt forenklet. Dermed blir flere sammenhenger ikke beskrevet i detalj. Formålet med dette er å gi deg et lite innblikk i søknadsprosessen for bygninger eller tilbygg. Ved å lese dette blir det lettere for deg når du ønsker å sette deg inn i din egen byggesak. All informasjonen er beregnet på dere som har noe eller ingen erfaring med en byggesak. Som nevnt så gir ikke presentasjonen en inngående beskrivelse.

Nødvendig trinn når du lager en byggesak vil selvsagt variere fra person til person.

Husk at enkelte tiltak kan være unntatt søknadsplikt. Hver enkelt sak som muligens er unntatt søknadsplikt vil måtte vurderes særskilt opp imot gjeldende bestemmelser, arealplan og så videre. Vi vil derfor ikke gå i detalj rundt disse unntakene her.

Hva kan du ha plass til på egen eiendom?

Når du påbegynner et byggeprosjekt er først bud å vite hva du har ønske om å bygge. Dette vil inkludere kunnskapen om hva du har plass til å bygge på egen tomt. En bygning må ha en avstand på minimum 4 meter til nabogrensen ifølge Plan- og bygningsloven § 29-4. I samme lov spesifiseres det at små uthus må ligge minimum 1 meter fra en nabogrense.

 

Husk også på krav som kommer med bakgrunn i teknisk forskrift. Denne bestemmer at det bør være minimum 8 meter mellom boliger. Det bør også være minimum 2 meter mellom uthus på en naboeiendom. I tilfelle man er nærmere enn målene som er oppgitt, er det behov for å foreta en såkalt brannprosjektering.

Det er også viktig å huske at du aldri bygger over offentlige vannledninger. Samtidig må det også være nok avstand til elektriske kabler og ledninger. Krav om avstand gjelder også til sjø, jernbane og så videre.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg med å fremstille hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper også til med tegninger og all annen prosjektering for deg. Kontakt oss på telefon eller e-post.