En nabo oppsøker en annen nabo for å få nabovarselet signert

Etter at du har varslet naboer, må det gå minst 14 dager før du kan sende søknaden til kommunen.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – nabovarsling

Nå når kart og tydelige tegninger har blitt fremstilt, vil neste trinn være varsling av naboer, såkalt nabovarsling.

Hvem skal motta nabovarsel?

Hvem skal motta nabovarsel? Alle de du deler felles grense med (naboer) skal motta nabovarsel. Så hva med de som bor på andre siden av en vei, men som du ikke har felles nabogrense med? De som bor på andre siden av en vei, park, elv og så videre, kalles gjenboere. Husk at disse også skal motta nabovarsel. Du må i tillegg varsle øvrige beboere i området hvis deres interesser blir berørt av tiltaket. Dette betyr dermed at du må se nærmere på hvem som kan ha motforestillinger til det du ønsker å søke om, selv om de ikke er direkte naboer.

Hva skal naboer varsles om?

Hvilken informasjon må du gi til naboer? Helt enkelt, så er det all den informasjon som er av interesse for noen av naboene. Dette har naboene krav på å få mottatt. Men som minimum må de motta kopi av inntegnet kart, plan- og fasadetegninger, De må også få eventuelle dispensasjonssøknader. Skulle du overse at tiltaket kommer i konflikt med en lov eller bestemmelse ved innsending av søknad til kommunen, må du nabovarsle hele saken på nytt, Deretter må du sende inn ny søknad til kommunen

Måter du kan nabovarsle på er:

  • Treffe nabo(er) slik at en nabo kan sette egen underskrift på mottatt nabovarsel
  • Sende nabovarsler rekommandert gjennom posten. Posten vil stemple eller kvittere at rekommandert brev med nabovarsel er sendt og mottatt
  • Eventuelt kan det også varsles med å bruke Altinn

 

Avvente 14 dager før innsending til kommunen

Det må gå minst 14 dager etter at naboer er varslet, før du kan sende søknaden til kommunen. Dette er slik at naboene får mulighet til å kommentere tiltaket. Hvis naboene har forslag til justeringer av tiltaket ditt, vil det i noen tilfeller være smart å justere tiltaket før du sender det inn til kommunen. Dersom du ikke vil justere tiltaket ditt, bør du kommentere merknaden fra naboen i byggesøknaden. Dette bør inkludere hvorfor du fastholder søknaden din.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.