Bilde av et boligområde hvor det er en detaljert reguleringsplan som beskriver hva du bør tenke om tiltaket ditt.

Hva er prosessen får å fa tak i kommuneplan og reguleringsplan for boligområde ditt? Ta en kikk på videoen nedenfor.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – planstatus

Arealplan

Nå er neste skritt å få kunnskap om hvilken arealplan som gjelder for eiendommen din. To eksempler på arealplaner er kommuneplan og reguleringsplan.

Kommuneplan – en overordnet plan uten alle detaljer

Kommuneplanen er en overordnet plan som handler om kommunen som helhet. Derfor vil den i enkelte sammenhenger ha for få detaljer. Det er pålagt at alle kommuner utarbeider en kommuneplan. Dette medfører også at alle eiendommer i Norge omfattes av en overordnet kommuneplan.

Reguleringsplan – detaljert plan som angir byggehøyder, størrelser, plassering osv.

Vi har nevnt at en kommuneplan kan bli for overordnet. Derfor så utarbeides det mer detaljerte planer, for eksempel en reguleringsplan, for mindre områder. Reguleringsplanen er mer detaljert. Den inneholder som oftest ulike bestemmelser om byggehøyder, hvor stor del av en tomt som kan bebygges, plasseringen av en bygning med mer.

Nye planer går foran eldre planer

Et naturlig spørsmål som du kanskje stiller deg, er i tilfelle det både er en kommuneplan og en reguleringsplan for din tomt. Hvilken av planene vil da gjelde for din eiendom?
Kommuneplan og reguleringsplan vil som regel være godt avstemte. Med andre ord vil de ikke motsi hverandre, men snarere komplimenterer hverandre. I det tilfellet det er motstrid mellom disse arealplanene, hva skjer da? Hovedregelen i norsk forvaltning og rett er at nyere planer gjelder foran eldre planer.

Forstå arealplanen i forhold til det du skal søke om

Når du nå har funnet ut hvilken plan som gjelder for din eiendom: Hva er neste trinn?
Det er nå du begynner å se nærmere på arealplanen for å se om det er noen begrensninger for hva du kan bygge. Begrensninger i forhold til arealstørrelse og høyder er det mest vanlige.

 

Det kan også finnes stiplet inn byggegrenser på arealkartet som du må være innenfor. Nå som du har gått gjennom arealplanen, vet du noenlunde både hvor mye og hvor stort du kan bygge.

Sammenligning av reguleringsplanen med situasjonskartet

Nå kan du sammenligne situasjonskartet du har tegnet sammenlignet med det som reguleringsplanen tillater. Gjør så eventuelle justeringer slik at tiltaket ditt er i samsvar med arealplanen. Det er anledning til å søke om dispensasjon fra enkelte bestemmelser i tilfelle en slik justering ikke er mulig eller ønskelig. Vi vil komme tilbake til dette senere i videoen.

Tegningene som følger byggesøknaden

Ditt neste steg bør nå være å utarbeide tegninger av det du skal søke om. Det er fordeler med å sette seg inn i arealplanen først, og dette er blant annet at man på denne måten kan tilpasse det du ønsker å bygge til det planen tillater. Husk at det er både lettere, raskere og billigere å få en slik byggetillatelse hvis det man skal bygge er innenfor alle bestemmelser.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.