Dersom søknaden er svært mangelfull, kan kommunen returnere hele saken ubehandlet. I slike tilfeller må man starte på scratch igjen.

Hvilke skjemaer som brukes, avhenger av omfanget på det som skal gjøres. For de fleste små prosjekter, er det bare behov for å bruke «Søknad uten ansvarsrett».

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – søknadsskjemaer

Når starter fristen for saksbehandling hos kommunen?

Kommunen har tidsfrister for behandling av byggesøknaden når denne er sendt og mottatt. Men husk at i tilfelle søknaden har mangler, vil ikke saksbehandlingstiden hos kommunen begynne å løpe før søknaden er komplett. Sagt på en annen måte risikerer du mye korrespondanse frem og tilbake i tilfelle søknaden ikke er fullstendig. Dette kan dermed føre til at saksbehandlingen trekker ut.

3-ukers og 12-ukers frist

Kommunen vil bestandig forhold seg til to tidsfrister. Den første av disse er der hvor byggesøknaden er komplett og ikke inneholder noen dispensasjonssøknader. I tillegg at ingen naboer har noen merknader til det søknaden foreslår. I dette tilfellet er er saksbehandlingstiden tre uker. I øvrige tilfeller er saksbehandlingstiden 12 uker.

Hva med søknad i retur?

Som vi nevnte tidligere begynner ikke saksbehandlingstiden å gå før søknaden er komplett. Basert på vår erfaring, vil det I mange tilfeller gå mange måneder med korrespondanse frem og tilbake før fristen begynner å løpe.

 

I tilfelle søknaden din skulle anses være svært mangelfull, kan kommunen returnere hele saken uten å behandle den. Du må starte helt på nytt igjen skulle dette være tilfelle.

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du sørger for at byggesøknaden er komplett. Dette er for å unngå unødvendig lang saksbehandlingstid. Da kan du også sette i gang før sommeren er over. 🙂

Det er svært viktig at du husker at du ikke bør starte med byggearbeider før en tillatelse foreligger.

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i fremstillingen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.