Hvor finner du situasjonskartet ditt, og hvordan skal du tegne ditt tiltak på kartet? Svaret får du i dette klippet.

Tegn inn omrisset av bygningen men husk også at du må påføre mål som viser avstand til nabogrensen, til nabobygning(er), til midten av eventuelle veier, vannledninger og så videre.

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – situasjonskart

Situasjonskartet fra kommunen

Først begynner vi med å skissere opp tilbygget eller uthuset på situasjonskartet. Et situasjonskart kan du enten laste ned fra nettsidene til kommunen, eller så kan du kontakte kommunens servicetorg for å få det sendt på e-post. Du kan notere deg at kartet fra kommunen kommer i målestokk. Dette er en fordel, da du dermed kan måle direkte på kartet.

Sett i mål størrelsen på tiltaket og alle avstander

Neste trinn er deretter at du tegner inn det du søker om. Husk at i tillegg til å skissere/tegne inn bygget eller annet tiltak. Så er det også nødvendig å legge inn målene til grensen(e) til nabo(er), til nabobygning(er), til midten av vei(er), vannledninger og annet som er relevant. Du må også være tydelig på å angi størrelsen på det du skal bygge. Du bør også huske at kartet bør være enkelt å lese. Bakgrunnen er at både naboer og kommunen på en enkel måte skal kunne forstå hva tiltaket ditt er, mao. hva du skal bygge.

Enkelt å lese

Vårt råd er at du bruker en tynn penn eller blyant dersom du tegner rett på en utskrift av kartet. Det kan være vanskelig å lese hvis du bruker en penn som er for tykk.

 

HAR DU BEHOV FOR BISTAND MED BYGGESØKNADEN DIN?

Vi støtter deg i utarbeidelsen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.