Søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknaden, er tilgjengelig hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider.

Hvilke skjemaer som benyttes, avhenger av størrelsen på tiltaket. I de fleste små prosjekter, kan man sende inn «Søknad uten ansvarsrett».

Byggesøknad | Hva bør jeg være klar over? – søknadsskjemaer

Skjemaer til byggesøknad

Søknadsskjemaer for byggesøknaden, kan du få hos kommunen eller gjennom Direktoratet for Byggkvalitet sine sider.  Skjemaene som brukes er basert på størrelsen til tiltaket. For de aller fleste små prosjekter, er det mulig å bruke «Søknad uten ansvarsrett». Dette betyr at tiltakshaver (tidligere often kalt «byggherre») personlig kan være den som er ansvarlig for byggesøknaden i forhold til kommunen.

Annen dokumentasjon

Det finnes ikke skjemaer for ethvert dokument som kommunen krever. Eksempler på dette er dispensasjonssøknader, estetisk redegjørelse, følgebrev til kommunen og så videre. I slike situasjoner så må dokumentet utformes som brev.

 

Har du behov for bistand med byggesøknaden din?

Vi støtter deg i utarbeidelsen av hele eller deler av byggesøknaden. Vi hjelper deg også med tegninger og all annen prosjektering. Kontakt oss på telefon eller e-post.