Trenger du også å tegne drømmehuset ditt, eller bare et enkelt tiltak? Har du også et begrenset budsjett og ønsker å finne den beste arkitekten som kan tilby gode priser?

Ikke noe problem – Vi hjelper deg fra idé til ferdige tegninger. Vi kan også ta vare på hele byggesøknadsprosessen. Alt du trenger å gjøre er å fortelle oss om ideene dine og eventuelt sende oss en enkel skisse. Nedenfor har du svar på de vanligste spørsmålene angående arkitekttegninger. Over tid vil vi legge til flere spørsmål og svar om arkitekttegninger. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte oss for svar og en gratis konsultasjonstime.

Vi hjelper deg fra idé til ferdige tegninger. Vi kan også ta vare på hele byggesøknadsprosessen.
Vi hjelper deg fra idé til ferdige tegninger. Vi kan også ta vare på hele byggesøknadsprosessen.

I denne artikkelen vil du finne svar på spørsmål som;

 • Arkitekttegninger – Hva er de og hva brukes de til?
 • Hva kan jeg bruke tegningene til?
 • Kan jeg bruke arkitekttegninger som konstruksjonstegninger?
 • Arkitekttegninger – Hvordan bestiller jeg dem?

Du får også svar på følgende;

 • Kan jeg tegne inn nye tiltak på gamle tegninger?
 • Arkitekttegninger – Hva er inkludert i prisen?

Arkitekttegninger – Hva er de og hva brukes de til?

Arkitekttegninger er tegninger som du sammen med arkitekten din har produsert slik at du kan starte med byggeprosjektet ditt. Noen kaller tegningene for hustegninger, byggesaks tegninger eller arkitekttegninger. Å produsere tegninger er det første trinnet du bør ta for å nå målet ditt; Bygge ditt drømmehus (tiltak).

Du kan sende tegningene til din kommune for å få godkjent tiltaket ditt, og snekkeren din kan bruke tegningene til å bestille byggematerialer og bygge etter tegningenes mål. Merk at dette ikke er konstruksjonstegninger, les mer om dette i avsnittet; Kan jeg bruke arkitekttegninger som konstruksjonstegninger?

For å oppnå målet er det egentlig bare tre hovedtrinn for deg;

 • Produser tegninger som passer dine og kommunens krav (arkitekttegninger)
 • Søk om tillatelse til å bygge i henhold til tegningene (byggesøknad),
 • Begynn å bygge tiltaket ditt

I arkitekttegninger er det flere typer tegninger, disse er nødvendige for at kommunen og snekkeren din skal forstå hva som skal bygges. Du trenger ikke nødvendigvis alle typer tegninger, men det kommer an på hva slags tiltak du har planlagt å bygge.

Det er hovedsakelig 6 typer tegninger, de er;

 • Plantegning er tekniske tegninger som viser hver etasje i huset. Den viser mål på vegger, dører og vinduer. Her tegner du også rominndelingen og arealen (m2) for hvert rom. Her markerer du også hvor på plantegningen snittet som vist på snitttegningen er hentet fra. Dette gjøres vanligvis ved å tegne en strek og piler, se bildet; Eksempel på planløsning.
Bilde på en plantegning som er en del av arkitekttegninger
Plantegning er tekniske tegninger som viser hver etasje i huset. Denne tegning er en del av arkitekttegninger.
 • Snittegning. Disse tegningene viser høyden på hele huset og i hver etasje. Her markeres også hvor høyt huset ligger i MOH (MOH: meter over havet) og viser det gjennomsnittlige planerte terrengnivået.
Snittegninger viser høyden på hele huset og i hver etasje - Arkitekttegninger
Snittegninger viser høyden på hele huset og i hver etasje. Her markeres også hvor høyt huset ligger i MOH.
 • Fasadetegning er tegninger som viser hvordan tiltaket ser ut utenfra og fra flere forskjellige vinkler. Det kan for eksempel være fra sør, nord, øst og vest. Her blir du vist det arkitektoniske utseendet og materialvalget.
Bilde på fasadetegning - Arkitekttegninger
Fasadetegning fra syd, denna tegningen er en del av arkitekttegninger
Bilde på en fasadetegning fra Syd
Fasadetegning fra nord. Her blir du vist det arkitektoniske utseendet og materialvalget.
Bilde på fasadetegning
Fasadetegning fra øst, denna tegningen er en del av arkitekttegninger
Bilde på en fasadetegning
Fasadetegning fra vest, denna tegningen er en del av arkitekttegninger
 • Situasjonsplan er et kart som viser hvor du har tenkt å sette tiltaket ditt. Dette inneholder informasjon om mål fra tiltaket til nærmeste hus, tomt og så videre. Dette er tegnet på et situasjonskart som man bestiller fra kommunen sin.
 • Terrenglinjer er tegninger som viser hvordan det eksisterende terrenget ser ut i dag, og hvordan terrenget skal se ut etter at tiltaket er fullført.
 • Utomhusplan. Her viser du hvordan du har tenkt å bruke uteområdet.

Hva kan jeg bruke tegningene til?

Hensikten med tegningene er at du skal kunne hjelpe kommunen til å forstå hva du vil bygge på tomten din. Snekkeren din trenger også disse tegningene for å kunne forstå hvilket materialer tiltaket skal bygges i og hva kostnaden for disse blir.

Kan jeg bruke arkitekttegninger som konstruksjonstegninger?

Du kan ikke bruke arkitekttegninger som konstruksjonstegninger. Konstruksjonstegninger viser i detalj hvordan forskjellige bygningskomponenter er koblet sammen og hvordan de skal settes sammen. Nødvendige beregninger for eksempel snøring er også inkludert i konstruksjonstegninger. Disse tegningene er ikke nødvendige for alle byggeprosjekter. Snakk med arkitekten din hvis dette er nødvendig for akkurat ditt prosjekt.

Arkitekttegninger – Hvordan bestiller jeg?

Det er nok at du har en idé eller en grov skisse før du kontakter oss. Vi hjelper deg med å realisere byggeprosjektet ditt og sende de nødvendige søknadene til kommunen din.

Du kan kontakte oss på telefon 21 49 20 38 eller sende en e-post til post@hharkitekter.no.

Kan jeg tegne inn nye tiltak på gamle tegninger?

Ja, det er mulig å tegne nye tiltak på gamle tegninger. Arkitekten trenger da ikke tegne hele bygningen, og det vil derfor være billigere for deg. Det kommer imidlertid an på hvilke tiltak som skal gjøres og om de gamle tegningene er i god stand.

Arkitekttegninger – Hva er inkludert i prisen?

Prisen inkluderer all nødvendig forsikring, i tillegg til følgende;

 • Utarbeidelse av skisser i samråd med oppdragsgiver,
 •  Utarbeidelse av byggesakstegninger med de siste godkjente tegningene som grunnlag (fasade-, snitt- og plantegninger),
 •  Erklæring av ansvarsrett for arkitektonisk utforming.
 •  Inntil tre korrekturer av tegningene er inkludert, samt mindre justeringer og tilpasninger.

Les mer om arkitekttegninger og arkitekttjenster

 

Hansen og Holm Arkiteker AS eier denne siden. Vi hjelper deg med arkitekttegninger, byggesakstegninger og byggesøknaden.